Space Management

Lär dig analysera och planera utrymme och kategorier


Det finns många möjligheter inom Space- och Category Management. Det gäller bara att göra rätt. Med vår utbildning ökar förutsättningarna till bättre lönsamhet och nöjdare kunder.

Den här kursen skräddarsys helt efter dina förutsättningar och behov. Som utgångspunkt ligger en grundutbildning inom Space- och Category Management, men som anpassas efter ditt företags strategier och inriktning.

På ett systematiskt sätt går vi igenom alla delar inom Space Management. Du lär dig metoderna för ett framgångsrikt arbete med områden som kategoriplan, varuplacering, statistik, sortiment och planogram. Vi tittar också på helheten och hur alla områden hänger samman.

En viktig del av kursen handlar om att förstå shopperns beteende – och begränsningar. För att lyckas med Space Management är detta en väsentlig del. Kursen ger dig kunskap om vad som påverkar köpbeteende och hur ditt sortiment fungerar som påminnare, påverkare och inspiratör.

Vi kommer också att ge dig en fördjupad kunskap kring begrepp som varuplaceringsfilosofi, fyllnadsgrad och kundström. Du lär dig vilka faktorer som påverkar hur en avdelning ska vara uppbyggd.

Vill du veta mer?

Kontakta oss