Space Management

Så påverkar du köpögonblicket


Att ha en bred insikt i såväl sortiment- som varuplaceringsstrategier är en förutsättning för att lyckas med Space Management. På Säljutveckling har vi arbetat med detta i över 25 år och har erfarenheter från de flesta varugrupper och branscher.

Vi kan hjälpa dig med allt i den processen – från att fatta rätt beslut i uppstartsfasen till att skapa planogram och att utbilda samt långsiktigt stödja chefer och medarbetare för fortsatt framgångsrik hylloptimering.

Analys

Vi går igenom både försäljningsdata och shopperns beteende, liksom det Category Management-arbete som ligger till grund för strategierna. Genom att kombinera hårda och mjuka fakta får vi en komplett bild av logiken.

Planering och genomförande

Nästa steg är att göra en översyn av ytan i butiken och varuplaceringen. Vi ser till att rätt placering sker i den hylla där shoppern söker varan. Efter att strategierna är satta tittar vi på aktiviteter som:

FLOOR PLANNING
för att skapa det ultimata kundvarvet.

HYLLSTRATEGI
för rätt vara på rätt plats.

STRATOGRAM
för övergripande riktlinjer för varuplacering och Space Management.

PLANOGRAM
för att skapa schema över placering – allt ifrån sortiment till förpackningar, inredning och logistik kan ingå.

Uppföljning och återkoppling

Ökad försäljning är ingen slump och därför genomförs noggranna analyser av effekten av varuplaceringen. Insatsen mäts genom att se på lönsamhet och utrymme i kombination.

Vill du veta mer?

Kontakta oss