Om oss

Fokus på butikshyllan sedan 1989


Vår långa erfarenhet gör att vi sitter på otroligt mycket kunskap. Det handlar såväl om att analysera stora datamängder som att ha förståelse för hur shoppern beter sig vid olika situationer.

Kunskapen kan du använda på många olika sätt. Som butiksägare kanske du vill genomföra ändringar i varuplacering eller analysera förändringar av sortimentet. Som leverantör kanske du behöver hjälp med en strategi för att komma åt en viss hylla.

Vi är en oberoende part som förstår utmaningen i varje uppdrag. Med kundanpassad metodik, konstruktiv analys och praktiskt genomförande leder vi dig till en bättre affär. I alla våra uppdrag anpassar vi oss efter vår uppdragsgivares behov. Därför inleder vi varje samarbete med att lära känna dig, din utmaning och dina mål.

På Säljutveckling är vi experter, specialister och problemlösare inom alla områden som handlar om ökad försäljning och optimerad butiks- och hyllplanering. Vi erbjuder tjänsterna:

Analyser
Space management
Strategier
Visualisering
Utbildningar

Vår kunskap och erfarenhet gör att vi kan ge varje kund rätt underlag och rätt resultat. Man kan säga att vi ser på våra kunder på exakt samma sätt som våra kunder ser på sina kunder – genom ett personligt ansvar levererar vi resultat varje gång.

Vill du veta mer?

Kontakta oss