Analyser

Att ta fram rätt beslutsunderlag


Det finns mycket att ta hänsyn till för att få till det perfekta kundvarvet och den optimala hyllan. Ofta finns det gott om data och statistik att använda, men det kan vara svårt att använda den på ett begripligt sätt.

Vi är experter på att analysera information. Genom att använda butikernas eller leverantörernas egna uppgifter och kombinera detta med marknadsdata tar vi fram relevanta beslutsunderlag.

Men säljsiffror i all ära, det gäller samtidigt att förstå shopperns beteende och impulser och detta kräver erfarenhet. Det är viktigt att kategorisera sortimentet på rätt sätt och att förstå att shopperns beteende förändras över tid. Lika viktigt är det att ständigt ompröva gamla sanningar, annars är risken att man missar utvecklingen. Förståelse för den mjuka delen är en av framgångsfaktorerna för ökad försäljning – lika viktig som den hårda delen med dataanalyser. 

Kort sagt – vi hjälper dig att förstå den statistik du har tillgänglig och göra den begriplig. Därtill utbildar vi dig i Space Management och gemensamt arbetar vi fram strategier som baserar sig på parametrarna lönsamhet, sortiment, utrymme och shopperns beteende.

Vill du veta mer?

Kontakta oss