Vi hade kört fast, nu kom vi vidare

8 februari 2018
Therese Linnér på Apoteket har gått både Space Management- och Space Planning-utbildningarna som Säljutveckling arrangerar. Hon beskriver kursledarna som tydliga och kunniga.

THERESE LINNÉR, SPACE- OCH LAYOUTMANAGER APOTEKET

– De har lång erfarenhet och är väldigt pedagogiska.


Varje år bygger Apoteket om, eller nyetablerar, 60 butiker. Therese Linnér, som är Layout- och Space Manager på huvudkontoret i Solna, har en viktig uppgift i det arbetet när hon ritar butikslayouter samt reviderar varuplaceringar och planogram.  

– Tidigare jobbade vi ganska smalt. Huvudskälet till att gå kurserna hos Säljutveckling var för att ta in helheten och tänka ur ett affärsperspektiv. Jag vill vara spacemanager utifrån ett bredare perspektiv, säger hon. 

Först gick hon Säljutvecklings Space Management-kurs tillsammans med fyra kollegor på Apoteket. Även hennes chef var med på kursen, som hölls av Madeleine Eliasson och Tommy Nilsson i Växjö. 

– Madeleine och Tommy har lång erfarenhet och har stor kunskap. Det var pedagogiskt upplagt med många exempel. Det var lätt att relatera till oss på Apoteket. Det blev visuellt och konkret. 

Enligt henne fanns det mycket utrymme för diskussioner och hon fick en bredare syn på arbetet som Space Manager. 

– Jag är väldigt nöjd med utbildningen.

Therese återvände till Växjö två gånger för att, tillsammans med sin närmsta kollega, utbilda sig i Space Planning. Med hjälp av Säljutveckling kunde Therese och kollegan installera programmet och komma igång. En viktig del var att bygga upp statistik- och försäljningsrapporter.

– Det var extremt viktigt för oss att få programvaran på plats. Utbildningen var matnyttig och Säljutveckling anpassade utbildningen efter våra behov, säger Therese Linnér på Apoteket. 

Hon framhåller att hon hållit kontakten med Säljutvecklingen även efter kurserna. 

– När vi har kört fast så har de hjälpt oss. Säljutveckling är lösningsfokuserade och ställer upp, säger hon. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss